Referenser

För team och grupper

I min nya roll hade jag rekryterat en ny ledningsgrupp. Jag ville få ihop mitt team i en enad kultur inom Baxter, både kring hur vi driver förändring med fokus på beteende & attityder samt kring motiverande ledarskap. Malin hjälpte oss att facilitera processen och resultatet blev ett mer positivt och enat arbetssätt och vi blev ett tightare team. Detta gav oss en högre effektivitet i vårt vidare arbete som ledningsgrupp.

Lina Karlsson, Business Director Monitor & Waster System Development, Baxter.

I min roll som chef för varuflöde inom Coop tog jag hjälp att facilitera hur vi inom ledningsgruppen jobbade med våra värderingar internt hos oss men också kopplade till företaget i stort. För oss var det viktigt att säkerställa rätt beteende och motiverat ledarskap för att få våra medarbetare att växa. Malin & Pformacademy hjälpte oss med detta och det var utvecklande samtidigt som det var väldigt givande för oss alla att prata om mjuka frågor. Resultat blev ytterligare ett steg på vår resa till att säkerhetsställa rätt beteende som grund för ett bra resultat inom vår organisation.

Ulf Axelsson, Chef Logistik & Varuflöden, Coop.

 

interimsuppdrag

I samband med att jag slutade på Coop som Kompetensutvecklingschef anlitades Malin på ett interimsuppdrag som förändringsledare. Malins roll bestod i att samordna och driva utvecklingen av ”Kulturresan”, ett företagsövergripande förändringsprojekt på uppdrag från koncernledningen med implementering i hela bolaget.  Malin satte sig mycket snabbt in i en komplex verksamhetsstruktur och etablerade ett högt förtroende i organisationen genom sitt positiva och relationsinriktade förhållningssätt. Malin har en förmåga att omsätta förändringsstrategier till en operativ miljö genom sin gedigna erfarenhet och kompetens inom Learning & Development.

Alexandra Starenvik, Head of Learning & Development, Coop.

 

för ledare

Förändringsprocesser i bolag är alltid en utmaning. Malin var ett ovärderligt stöd och bollplank i vår process. Hennes kunskap i att sätta sig in i olika sammanhang både övergripande och på detaljnivå i kombination med målgrupper var oerhört värdefullt.

Martinus Rönnerman, Partner & Försäljningsdirektör, Kreab.

Malin came recommended through contacts so when I was looking for a coach to further develop professionally I reached out to her. The main goal of the coaching was to develop as a leader, but the benefits extended way into other areas such as defining personal and professional identity and goals. I acquired a useful toolbox for leadership and change management, but the main benefits from my sessions with Malin were a greater self-awareness and an ability to identify others’ drives and trigger points. By understanding underlying behavior I am today a better leader of myself and of others, with clear benefits to productivity and motivation. I would sincerely recommend Malin to any organization or individual looking for support with leadership development, change management or career advancement. Malin is an exceptional person with an incredible ability to positively promote self-awareness, to help concretize personal and professional goals, and to motivate you to achieve set goals. Her positive energy is contagious and she has the ability to make a transformation process feel easy and exciting. 

Louise Jerneborg, Global operations & development, Oriflame.

Malin has given me incredible assistance and I have managed to grow my business immensely. I have also been able to put in place systems that are working for me and the people I work with and I'm more in control of myself and my business.  My mentoring experience has been very fulfilling and rewarding. We are still working on the Business plan, which is rather a complex venture. It has given us a great opportunity to rethink whatwe do, how we do it, with whom and for what purpose.I will be having a Skype meeting with Malin shortly and looking forward to it.

Best regards and remain blessed,

Sheila Mishambi. Adept, 1year, Cherie Blair Foundation for Women, CFO Nairobi.