20140915-squarespace-0677-edited-v4.jpg
 

Mjuka värden kopplat till hårda resultat

Pformacademy arbetar med strategiska interimsuppdrag inom området Learning & Development med uppdrag som strategisk ledarutvecklare, processägare inom L&D och projektledning inom kulturförändring m.m. Pformacademy arbetar också med attityd och beteendeförändring på individ- gruppnivå. Genom coaching, träning, facilitering, föreläsning & workshops ökar vi förståelsen av och tränar praktiskt på värdeskapande ledarskap, dvs ”walk the talk”. 

Namnet [Pformacademy] symboliserar en sammanslagning av orden: Performance & Academy. Det är vad vi står för - Kvalitet & Kunskap.

 
 
 
 

Om Pformacademy

Pformacademy erbjuder interimstjänster inom Learning & Development. Även inom Executive Coaching, Karriär Coaching, Ledarskapsutveckling och Teamutveckling samt vid större programförfrågningar i samarbete med utvalda partners. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss på Pformacademy, så kan vi diskutera hur ditt företag framgångsrikt kan arbeta med ert förändringsarbete.

Varför misslyckas över 70% av förändringsprogram? Vilken betydelse har ledarskapet vid förändringsarbete? Klicka på bilden nedan om du vill veta mer och hur Pformacademy kan hjälpa dig.

Mer läsning finns på vår blogg och på vårt Twitterkonto.

 
 

Nyckeln till framgång

Malin Avalon Engquist förklarar varför över 70% av förändringsprogram misslyckas och vilken betydelse ledarskapet har vid förändringsarbete. Klicka på bilden ovan.

 
 

Interimsuppdrag

Interimstjänster handlar i praktiken om att du som kund med större frihet hyr in kvalificerad personal under en tidsbegränsad period. Interimsuppdrag är ofta mellan tre till tolv månader, i vissa fall längre. Det är ofta den mest flexibla, kostnadseffektiva och optimala lösningen för att: 

 
  • Ersätta en vakans innan rekryteringen är klar.
  • Täcka upp för en föräldraledighet.
  • Bygga upp en ny funktion eller roll.
  • Genomföra förändring, expansion, omstrukturering eller fusion.
 
 
 

"Malin satte sig mycket snabbt in i en komplex verksamhetsstruktur och etablerade ett högt förtroende i organisationen genom sitt positiva och relationsinriktade förhållningssätt."

Alexandra Starenvik, Head of Learning and Development, Coop.
 
 

För ledare

Kraven på dig som ledare är många. Du ska leda din grupp och uppmana medarbetarna att ta egna initiativ. Du ska coacha, stärka och inspirera dem inför framtida utmaningar. Du behöver bygga ett tryggt team som levererar goda resultat, även under tuffa förhållanden. Alla dessa utmaningar på dig som ledare bygger på två grundläggande egenskaper: självkännedom och självkontroll.

 
 

Förändringsprocesser i bolag är alltid en utmaning. Malin var ett ovärderligt stöd och bollplank i vår process. Hennes kunskap i att sätta sig in i olika sammanhang både övergripande och på detaljnivå i kombination med målgrupper var oerhört värdefullt.

Martinus Rönnerman, Partner och Försäljningsdirektör, Kreab.
 
 

För team & grupp

Förståelsen om hur ledarskapets och teamets förutsättningar förändras under tiden. Hur kan vi tillsammans genom ett medvetet och förtroendefullt förhållningssätt upprätthålla långvarig effektivitet. Teamutveckling kan omfatta gruppen, det nystartade projektet eller den väletablerade ledningsgruppen. Är det lätt eller svårt att komma fram till beslut? Finns förtroende för varandra? Hur skulle du/ni vilja att det såg ut?

 
 

"För oss var det viktigt att säkerställa rätt beteende och motiverat ledarskap för att få våra medarbetare att växa. Malin och Pformacademy hjälpte oss med detta och det var utvecklande samtidigt som det var väldigt givande för oss att prata om mjuka frågor."

Ulf Axelsson, Chef Logistik och Varuflöden, Coop.
 
 

Exempel erbjudanden/utbud

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om Pformacademys erbjudanden och utbud.

 
 

Kontakt

Namn *
Namn